Công ty bảo hiểm lấy tiền đâu chi trả cho khách hàng

Sức Khỏe Kim Cương / Bảo Hiểm  / Công ty bảo hiểm lấy tiền đâu chi trả cho khách hàng

Công ty bảo hiểm lấy tiền đâu chi trả cho khách hàng

Nếu bạn là người đang tìm hiểu hoặc đã có hợp đồng Bảo Hiểm mà không biết từ đâu công ty bảo hiểm có tiền chi trả – bồi thường cho khách thì đây là bài viết dành cho bạn.

Để làm rõ về vấn đề này thì chúng tao sẽ tìm hiểu về cơ chế hoạt động của Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Cơ chế chi trả rủi ro

Đầu tiên, như các dịch vụ khác ví dụ như tập Yoga tại các trung tâm Yoga cần đóng phí, Bảo Hiểm Nhân Thọ cũng vậy để tham gia khách hàng cần đóng phí. Khi đóng phí hàng năm tiền này sẽ được đưa vào quỹ dự trữ tài chính dài hạn, quỹ này hoạt động trên nguyên tắc sự đóng góp bởi số đông người nhằm chia sẻ rủi ro của một số ít người.

Quỹ này dùng để chi trả bồi thường cho các rủi ro, ví dụ như: tử vong, bệnh hiểm nghèo, tai nạn,… theo những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Khi đó Quỹ này sẽ phát huy tác dụng.

Cơ chế chi trả tiền mặt

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào tham gia bảo hiểm cũng bị rủi ro. Quỹ này còn được dùng để chi trả cho các quyền lợi khác theo những gì cam kết trong hợp đồng. Ví dụ như: Quyền lợi tiền mặt định kỳ, quyền lợi thưởng, quyền lợi đáo hạn, chi trả khi chấm dứt hợp đồng trước hạn…

Cơ chế đầu tư

Ngoài ra, quỹ này không nằm yên 1 chỗ mà còn được công ty Bảo Hiểm mang đi đầu tư bằng cách thuê các chuyên gia đầu tư. Lợi nhuận nếu có sẽ được trả lại vào quỹ dự phòng tài chính dài hạn để chia lợi nhuận đầu tư cho khách hàng (chia lại cho khách hàng tuỳ theo sản phẩm) bằng điều khoản cam kết trong hợp đồng.

Tổng kết

Tóm lại để trả lời câu hỏi cty Bảo Hiểm lấy tiền đâu chi trả cho khách hàng. Đó là lấy từ tiền từ quỹ tương hỗ do sự đóng góp số đông may mắn để bồi thường cho rủi ro số ít. Đó cũng là hình thức góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Không ai biết trước khi rủi ro đến khi nào và với ai nên không thẻ né tránh mà chỉ có thể đối diện, tìm cách hạn chế thiệt hại và chuyển giao rủi ro cho công ty Bảo Hiểm.

Đừng quên bạn hoàn toàn có thể đặc câu hỏi dưới để tôi tư vấn trả lời cho bạn trong những bài tiếp theo.

No Comments

Leave a Comment

Flash Sale