Làm thế nào để Chọn Đúng Tư Vấn?

Minh bạch thông tin
Đây là trang web cá nhân của Phạm Thành Nhân, là Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam, Mã Số Tư Vấn AG082379.
Làm sao để biết người tư vấn đúng đủ không?
Quan trọng nhất sau Những Quyền Lợi là Những Khoản Phí. Nhân luôn giải thích Các Khoản Phí này cho khách hàng. Bạn cũng có thể yêu cầu Nhân cung cấp tại liệu, quy tắc - điều khoản để chứng minh những gì Nhân đã nói.
Tư vấn Minh Bạch
Tư vấn Đúng - Đủ - Đảm Bảo Khách Hàng Hiểu & Đồng Ý dựa trên Luật - Quy Tắc và Điều Khoản
21 ngày cân nhắc là gì? Có lợi gì cho khách hàng?
Theo ĐIỀU 35 - luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, các công ty Bảo Hiểm điều phải cho khách hàng dùng thử trong 21 ngày. Đó gọi là ``21 ngày cân nhắc``, bạn có quyền Hủy, Tăng Giảm quyền lợi, Thêm hoặc Cắt bớt sản phẩm bổ trợ.

Hãy Tham Gia Bảo Hiểm Ngay Hôm Nay Để Phòng Ngừa Mọi Rủi Ro

Chi trả 100% viện phí Toàn Quốc, Quốc Tế
Được bảo hiểm ngay khi làm hồ sơ
Phí chỉ từ 17.000 - 37.000đ/ngày
BH thai sản tại BV Q.Tế với chỉ 270 ngày chờ
Cả gia đình trong 1 hợp đồng

    NHẬN BẢNG MINH HỌA

    ZaloMessenger

    Để lại thông tin để nhận bảng minh họa qua email:


    Flash Sale