Chi tiết quyền lợi Ngoại Trú

Chương trình BH

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Hạn mức hàng năm của quyền lợi ngoại trú
Tỷ lệ đồng chi trả trong trường hợp khám, điều trị tại các Cơ sở y tế/Phòng khám tư nhân
Phạm vi bảo hiểm
1. Chi phí điều trị ngoại trú theo Tây y/lần khám
2. Chi phí điều trị ngoại trú theo Đông y/lần khám
3. Chi phí tiêm chủng/Năm hợp đồng

Tiêu Chuẩn

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Việt Nam
Hạn mức hàng năm của quyền lợi ngoại trú
15 (triệu)
Tỷ lệ đồng chi trả trong trường hợp khám, điều trị tại các Cơ sở y tế/Phòng khám tư nhân
20 (%)
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
1. Chi phí điều trị ngoại trú theo Tây y/lần khám
1,5 (triệu)
2. Chi phí điều trị ngoại trú theo Đông y/lần khám
750 (nghìn)
3. Chi phí tiêm chủng/Năm hợp đồng
Không áp dụng

Cao Cấp

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Toàn cầu (trừ Mỹ)
Hạn mức hàng năm của quyền lợi ngoại trú
25 (triệu)
Tỷ lệ đồng chi trả trong trường hợp khám, điều trị tại các Cơ sở y tế/Phòng khám tư nhân
20 (%)
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
1. Chi phí điều trị ngoại trú theo Tây y/lần khám
3 (triệu)
2. Chi phí điều trị ngoại trú theo Đông y/lần khám
1,5 (triệu)
3. Chi phí tiêm chủng/Năm hợp đồng
Không áp dụng

V.I.P

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Toàn cầu (trừ Mỹ)
Hạn mức hàng năm của quyền lợi ngoại trú
50 (triệu)
Tỷ lệ đồng chi trả trong trường hợp khám, điều trị tại các Cơ sở y tế/Phòng khám tư nhân
0 (%)
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
1. Chi phí điều trị ngoại trú theo Tây y/lần khám
6 (triệu)
2. Chi phí điều trị ngoại trú theo Đông y/lần khám
3 (triệu)
3. Chi phí tiêm chủng/Năm hợp đồng
Không áp dụng

Kim Cương

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Toàn cầu
Hạn mức hàng năm của quyền lợi ngoại trú
100 (triệu)
Tỷ lệ đồng chi trả trong trường hợp khám, điều trị tại các Cơ sở y tế/Phòng khám tư nhân
0 (%)
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
1. Chi phí điều trị ngoại trú theo Tây y/lần khám
12 (triệu)
2. Chi phí điều trị ngoại trú theo Đông y/lần khám
6 (triệu)
3. Chi phí tiêm chủng/Năm hợp đồng
2 (triệu)

Hãy Tham Gia Bảo Hiểm Ngay Hôm Nay Để Phòng Ngừa Mọi Rủi Ro

Chi trả 100% viện phí Toàn Quốc, Quốc Tế
Được bảo hiểm ngay khi làm hồ sơ
Phí chỉ từ 17.000 - 37.000đ/ngày
BH thai sản tại BV Q.Tế với chỉ 270 ngày chờ
Cả gia đình trong 1 hợp đồng

    NHẬN BẢNG MINH HỌA

    ZaloMessenger

    Để lại thông tin để nhận bảng minh họa qua email:


    Flash Sale