Chi tiết quyền lợi Nha Khoa

Chương trình bảo hiểm

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Hạn mức hàng năm của quyền lợi nha khoa
Phạm vi bảo hiểm
1. Chi phí kiểm tra, cạo vôi răng/lần (tối đa 02 lần/Năm hợp đồng)
2. Các chi phí khám và điều trị răng khác

Tiêu Chuẩn

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Việt Nam
Hạn mức hàng năm của quyền lợi nha khoa
5 triệu
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
1. Chi phí kiểm tra, cạo vôi răng/lần (tối đa 02 lần/Năm hợp đồng)
500 nghìn
2. Các chi phí khám và điều trị răng khác
Theo Chi phí y tế thực tế

Cao Cấp

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Toàn cầu (trừ Mỹ)
Hạn mức hàng năm của quyền lợi nha khoa
10 triệu
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
1. Chi phí kiểm tra, cạo vôi răng/lần (tối đa 02 lần/Năm hợp đồng)
1 triệu
2. Các chi phí khám và điều trị răng khác
Theo Chi phí y tế thực tế

V.I.P

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Toàn cầu (trừ Mỹ)
Hạn mức hàng năm của quyền lợi nha khoa
20 triệu
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
1. Chi phí kiểm tra, cạo vôi răng/lần (tối đa 02 lần/Năm hợp đồng)
2 triệu
2. Các chi phí khám và điều trị răng khác
Theo Chi phí y tế thực tế

Kim Cương

Phạm vi địa lý được bảo hiểm
Toàn cầu
Hạn mức hàng năm của quyền lợi nha khoa
40 triệu
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
1. Chi phí kiểm tra, cạo vôi răng/lần (tối đa 02 lần/Năm hợp đồng)
4 triệu
2. Các chi phí khám và điều trị răng khác
Theo Chi phí y tế thực tế

Hãy Tham Gia Bảo Hiểm Ngay Hôm Nay Để Phòng Ngừa Mọi Rủi Ro

Chi trả 100% viện phí Toàn Quốc, Quốc Tế
Được bảo hiểm ngay khi làm hồ sơ
Phí chỉ từ 17.000 - 37.000đ/ngày
BH thai sản tại BV Q.Tế với chỉ 270 ngày chờ
Cả gia đình trong 1 hợp đồng

    NHẬN BẢNG MINH HỌA

    ZaloMessenger

    Để lại thông tin để nhận bảng minh họa qua email:


    Flash Sale