BẢNG PHÂN LOẠI NHÓM NGHỀ NGHIỆP (Cập nhật 28/05/2024)

Sức Khỏe Kim Cương / BẢNG PHÂN LOẠI NHÓM NGHỀ NGHIỆP (Cập nhật 28/05/2024)

(4*): là nhóm nghề 4 (tăng phí)

Ngành Nghề nghiệp Nhóm nghề
Công an - Quân đội - Bảo vệ Công an/ quân đội chỉ làm hành chính văn phòng, công an xã/ phường, dân phòng 2
Công an - Quân đội - Bảo vệ Công an/ cảnh sát giao thông 3
Công an - Quân đội - Bảo vệ Công an/ quân đội không trang bị vũ khí 3
Công an - Quân đội - Bảo vệ Công an/ quân đội có trang bị vũ khí 4*
Công an - Quân đội - Bảo vệ Công an/ quân đội thuộc đặc công/ đặc nhiệm, công an khác 4*
Công an - Quân đội - Bảo vệ Công an/ cảnh sát cơ động 4*
Công an - Quân đội - Bảo vệ Trinh sát, điều tra hình sự/ ma tuý 4*
Công an - Quân đội - Bảo vệ Lính cứu hỏa, cảnh sát phòng cháy chữa cháy 4*
Công an - Quân đội - Bảo vệ Nghĩa vụ quân sự, lính nghĩa vụ, sinh viên học viện quân sự 3
Công an - Quân đội - Bảo vệ Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển 4*

PHÂN LOẠI NHÓM NGHỀ:

Nhóm nghề nghiệp được sắp xếp theo mức độ rủi ro tăng dần:
– Nhóm 1: những nghề nghiệp liên quan đến hành chính, chủ yếu là công việc ở văn phòng.
– Nhóm 2: những nghề nghiệp liên quan đến chức năng giám sát, kinh doanh hoặc công việc thủ công không phải lao động chân tay hoặc trẻ em, học sinh, sinh viên.
– Nhóm 3: những nghề nghiệp liên quan đến lao động chân tay có sử dụng công cụ, thiết bị máy móc nhưng không nặng nhọc.
– Nhóm 4: những nghề nghiệp liên quan đến lao động chân tay có sử dụng công cụ, thiết bị máy móc nặng nhọc.
– Nhóm 4 (*): tính chất công việc hoặc môi trường làm việc có rủi ro tai nạn lao động cao hoặc rủi ro nghề nghiệp cao.
– Nhóm từ chối: những nghề nghiệp liên quan đến công việc có mức độ nguy hiểm cao như diễn viên xiếc, làm việc ở độ sâu (hầm mỏ, thợ lặn)…

KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM THEO NHÓM NGHỀ

Quyền lợi từ vong

Nhóm nghề Quyết định thẩm định
1 Chấp nhận
2 Chấp nhận
3 Chấp nhận
4 Chấp nhận
4 (*) Tăng phí
Từ chối Từ chối

Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Nhóm nghề Quyết định thẩm định
1 Chấp nhận
2 Chấp nhận
3 Chấp nhận
4 Chấp nhận
4 (*) Tăng phí
Từ chối Từ chối

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Nhóm nghề Quyết định thẩm định
1 Chấp nhận
2 Chấp nhận
3 Chấp nhận
4 Chấp nhận
4 (*) Tăng phí
Từ chối Từ chối

BH Tử vong và thương tật do tai nạn

Nhóm nghề Quyết định thẩm định
1 Chấp nhận
2 Chấp nhận
3 Chấp nhận
4 Từ chối
4 (*) Từ chối
Từ chối Từ chối

BH Tử vong và thương tật do tai nạn phiên bản mở rộng

Nhóm nghề Quyết định thẩm định
1 Chấp nhận
2 Chấp nhận
3 Chấp nhận
4 Tối đa 200 triệu
4 (*) Từ chối
Từ chối Từ chối

BH Hỗ trợ viện phí

Nhóm nghề Quyết định thẩm định
1 Chấp nhận
2 Chấp nhận
3 Chấp nhận
4 Chấp nhận
4 (*) Từ chối
Từ chối Từ chối

BH Sức khỏe cá nhân

Nhóm nghề Quyết định thẩm định
1 Chấp nhận
2 Chấp nhận
3 Chấp nhận
4 Hạn mức tiết kiệm
4 (*) Từ chối
Từ chối Từ chối
Flash Sale