Công cụ tính lãi suất kép

Thẻ Bảo Hiểm VITA Sức Khỏe Vàng của Generali / Công cụ tính lãi suất kép

Bước 1: Đầu tư ban đầu

Số tiền bạn có sẵn để đầu tư ban đầu.

(VNĐ)

Bước 2: Khoản đóng góp

Số tiền bạn định thêm vào tiền gốc hàng tháng.

(VNĐ)

Khoảng thời gian, tính bằng năm, mà bạn dự định tiết kiệm.

(Năm)

Bước 3: Lãi suất

Lãi suất ước tính theo kỳ hạn gửi của bạn.

(%)

Bước 4: Kỳ hạn

Kỳ hạn nhận lãi tiền gửi của bạn.

Sản phẩm phù hợp với bạn

  • VITA – An Vui Như Ý

    Chấn động gói Bảo Hiểm chỉ từ 6 triệu có luôn Nhân Thọ (quỹ tiền mặt Thừa Kế) + thẻ Sức Khoẻ 100 triệu/năm bảo vệ tới 85 tuổi mà còn được tích lũy phí

  • VITA – Sống Tự Tin

    Chấn động chỉ 8 triệu/năm có luôn cả Nhân Thọ (quỹ tiền mặt Thừa Kế) + thẻ Sức Khoẻ 100 triệu/năm bảo vệ đến 85 tuổi + trợ cấp Tai Nạn 100 triệu mà còn được ...

  • Thẻ VITA – Sức Khỏe Vàng

    Khi ốm đau bệnh tật thay vì phải vào bệnh viện đông đúc chờ đợi, với thẻ sức khỏe này bạn và gia đình bạn sẽ được sử dụng tại các bệnh viện dịch vụ hàng đầu ...

Bài viết mới nhất

Flash Sale