Chứng minh Thẻ Bảo Hiểm VITA – Sức Khỏe Vàng của Generai có tích lũy

Sức Khỏe Kim Cương / Bảo Hiểm  / Chứng minh Thẻ Bảo Hiểm VITA – Sức Khỏe Vàng của Generai có tích lũy

Chứng minh Thẻ Bảo Hiểm VITA – Sức Khỏe Vàng của Generai có tích lũy

Thẻ Sức Khỏe của Generali (cụ thể là VITA – Sức Khỏe Vàng) là Bảo Hiểm Sức Khỏe hiếm hoi trên thị trường có giá trị hoàn lại. Đôi khi nhiêu khách hàng cần chứng minh, bài viết này dành cho quý vị. Sau đây cùng Sức Khỏe Kim Cương theo dõi bài viết Chứng Minh Thẻ Sức Khỏe của Generali có giá trị hoàn nhé.

Nội dung bài viết

  1. Ảnh minh họa hơp đồng
  2. Diễn giải – chứng minh
  3. Quyền lợi thẻ Sức Khỏe và Nhân Thọ

Ảnh minh họa hơp đồng

Hình 1: Thông tin hợp đồng bảng minh họa chỉ có Nhân Thọ

Hình 1: Thông tin bảng minh họa không có thẻ bảo hiểm sức khỏe

Hình 2: Thông tin hợp đồng bảng minh họa có Nhân Thọ và 5 Thẻ Sức Khỏe cho cả gia đình

Hình 2: Thông tin bảng minh họa có 5 thẻ bảo hiểm sức khỏe, cả gia đình trong 1 hợp đồng

Hình 3: Bảng dòng tiền cho của hợp đồng chỉ có Nhân Thọ:

Hình 3: Dòng tiền của bảng minh họa không có thẻ sức khỏe

Hình 4: Bảng dòng tiền của hợp đồng có Nhân Thọ và 5 Thẻ Sức Khỏe cho cả gia đình:

Hình 4: Dòng tiền bảng minh họa có thẻ sức khỏe

2. Diễn giải

Nhìn vào Hình 3 và Hình 4 chúng ta có:

* Với mức lãi suất đấu tư 6,13% / năm:
– Giá trị hoàn lại trong bảng minh họa chỉ có Nhân Thọ đánh dấu giá trị (b) trong Hình 3 (cột 5 dòng 20) là 192.377.000 VNĐ.
– Trong khi, Giá trị hoàn lại trong bảng minh họa có Nhân Thọ và 5 Thẻ Sức Khỏe đánh dấu giá trị (f) trong Hình 4 (cột 5 dòng 20) là 334.371.000 VNĐ.
Chúng ta có thể thấy rằng Giá trị hoàn lại minh họa ở mức lãi suất đầu tư 6.13% thì Hợp đồng có Nhân Thọ và 5 Thẻ Sức Khỏe đánh dấu giá trị (f) > Hợp đồng chỉ có Nhân Thọ đánh dấu giá trị (b).

* Với mức lãi suất cam kết: nhìn vào Hình 3 và Hình 4 cũng tương tự, chúng ta thấy rằng Giá trị hoàn lại Hợp đồng có Nhân Thọ và 5 Thẻ Sức Khỏe đánh dấu giá trị (g) > Hợp đồng chỉ có Nhân Thọ đánh dấu giá trị (c).

=> Thẻ Sức Khỏe của Generaligiá trị hoàn lại cho cả 2 trường hợp Với mức lãi suất minh đầu tư ở 6.13%/năm và Với mức lãi suất cam kết. Đối với Thẻ Sức Khỏe không có giá trị hoàn lại do bị trừ hết phí hàng năm, không có tiền tích lũy từ Thẻ Sức Khỏe nên chỉ có thể xảy ra 2 trường hợp: (f) <= (b) hoặc (g) <= (c).

=> Thực tế lịch sử đầu tư trung bình cao hơn 6,13%/năm, trả lãi suất cao hơn cam kết, chứng tỏ công ty đầu tư hiệu quả. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm nhân thọ kèm thẻ sức khỏe là hoàn toàn có lợi cho khách hàng.

Báo cáo kết quả đầu tư quỹ liên kết chung của Generali

3. Quyền lợi thẻ Sức Khỏe và Nhân Thọ

Đặc biệt, với mức phí hàng năm là 14,3 triệu cho 5 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình (chi tiết xem Hình 2) với hạn mức chi trả hàng năm lên tới 1 tỷ/năm cho cả gia đình

– Phạm vi chi trả Việt Nam (Bảo lãnh viện phí với hơn 430 cơ sở y tế Dịch Vụ Tư Nhân trên toàn quốc). Xem thêm tại đây

– Chi trả chi phí điều trị tối đa có phẫu thuật cho 1 người là 60 triệu/ 1 đợt điều trị

– Chi trả chi phí điều trị tối đa không có phẫu thuật cho 1 người là 30 triệu/ 1 đợt điều trị

– Tiền giường và phòng là 500 ngàn/ ngày (không giới hạn số ngày nằm viện)

– Nhân đôi hạn mức: tặng thêm 100 triệu cho người được bảo hiểm (để điều trị nội trú các bệnh Ung thư, Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim) trong 36 tháng tính từ tháng vượt hạn mức hàng năm là 100 triệu.

Chi tiết quyền lợi thẻ VITA – Sức Khỏe Vàng – Chương Trình Tiết Kiệm

Ngoài ra, Quyền lợi nhân thọ còn tạo lập quỹ dự phòng làm tài sản thừa kế của người trụ cộ dành cho gia đình. Cụ thể như sau:

– Chi trả 500 triệu cho trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

– Chi trả 1 tỷ cho trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai Nạn (khi tuổi người được bảo hiểm chính dưới 70 tuổi)

– Chi trả 1,5 tỉ cho trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai Nạn máy bay (khi tuổi người được bảo hiểm chính dưới 70 tuổi)

– Tiết kiệm có kỷ luật, quỹ hưu trí.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale