Một vài mẹo học dễ nhớ 600 câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe hơi

Thẻ Bảo Hiểm VITA Sức Khỏe Vàng của Generali / Lái xe  / Một vài mẹo học dễ nhớ 600 câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe hơi

Một vài mẹo học dễ nhớ 600 câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe hơi

Tài liệu ôn tập phần lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô dựa vào bộ đề 600 câu hỏi ban hành năm 2024.

(Chú ý: tài liệu này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ học viên học lái xe ô tô ôn tập, học viên cần tham khảo bộ tài liệu 600 câu hỏi trước.)

Nội dung bài viết

  1. Những đáp án xuất hiện cụm từ
  2. Hỏi về tuổi
  3. HẠNG B1
  4. Hình CSGT
  5. TRONG KHU ĐÔNG DÂN CƯ
  6. NGOÀI KHU ĐÔNG DÂN CƯ

1. Những đáp án xuất hiện cụm từ:

– BỊ NGHIÊM CẤM

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

KHÔNG ĐƯƠC …

chọn liền đáp án đó.

2. Hỏi về tuổi

Hỏi về TUỔI thì chọn ngay tuổi lớn nhất (18,21,24).

Trừ câu “…(hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD)…”: chọn đáp 27 tuổi.

Trừ câu “Tuổi tối đa … hạng E … bao nhiêu tuổi”: chọn đáp “55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ”.

3. HẠNG B1:

HẠNG B1: Thấy đáp án có cụm từ “Không được hành nghề lái xe” chọn ngày đáp án đó.

4. Hình CSGT:

Hình CSGT: giơ 2 tay chọn ý 4 – giơ 1 tay chọn ý 3.

5. TRONG KHU ĐÔNG DÂN CƯ

– Xe máy điện: tốc độ 40km/h.

– Có dãy phân cách: chọn tốc độ tối đa.

– Không có dãy phân cách: chọn 50km/h.

6. NGOÀI KHU ĐÔNG DÂN CƯ:

– Chọn ngay đáp án có xuất hiện các từ: Ô TÔ XI TÉC ; TRỘN VỮA , TRỘN BÊ TÔNG.

– Ngoài những câu không xuất hiện các từ trên thì chọn ngay đáp án có xuât hiện từ: Xe ô tô con(phía đầu câu).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale