Chứng minh Thẻ Bảo Hiểm VITA – Sức Khỏe Vàng của Generai có tích lũy

Thẻ Sức Khỏe của Generali (cụ thể là VITA - Sức Khỏe Vàng) là Bảo Hiểm Sức Khỏe hiếm hoi trên thị trường có giá trị hoàn lại. Đôi khi nhiêu khách hàng cần chứng minh, bài viết này dành cho quý vị. Sau đây cùng Sức Khỏe Kim Cương theo dõi bài viết Chứng Minh Thẻ Sức Khỏe của Generali có giá trị hoàn nhé....

Read More

Một vài mẹo học dễ nhớ 600 câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe hơi

Tài liệu ôn tập phần lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô dựa vào bộ đề 600 câu hỏi ban hành năm 2024. (Chú ý: tài liệu này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ học viên học lái xe ô tô ôn tập, học viên cần tham khảo bộ tài liệu 600 câu hỏi trước.) Nội dung bài viết Những đáp án xuất hiện cụm từ Hỏi về tuổi HẠNG B1 Hình CSGT TRONG KHU ĐÔNG DÂN CƯ NGOÀI KHU ĐÔNG DÂN CƯ 1. Những đáp án xuất hiện cụm từ: - BỊ NGHIÊM CẤM - KHÔNG ĐƯỢC PHÉP - KHÔNG ĐƯƠC … chọn liền đáp án đó. 2. Hỏi về tuổi Hỏi về TUỔI thì chọn ngay tuổi lớn nhất (18,21,24). Trừ câu "...

Read More
Flash Sale