Danh sách bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm của Generali

Sức Khỏe Kim Cương / Danh sách bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm của Generali
Tên bệnh Giai đoạn Nhóm bệnh
Bệnh võng mạc do tiểu đường Biến chứng bệnh Tiểu Đường
Bệnh thận do tiểu đường Biến chứng bệnh Tiểu Đường
Cụt chi do tiểu đường Biến chứng bệnh Tiểu Đường
Bệnh Wilson Bệnh hiểm nghèo dành riêng cho trẻ em
Bệnh Tay - Chân - Miệng với các biến chứng nặng (đe dọa tính mạng) Bệnh hiểm nghèo dành riêng cho trẻ em
Bệnh tiểu đường phụ thuộc Insulin (Tiểu đường tuýp 1) Bệnh hiểm nghèo dành riêng cho trẻ em
Bệnh Kawasaki với các biến chứng tim Bệnh hiểm nghèo dành riêng cho trẻ em
Bệnh xương thủy tinh Bệnh hiểm nghèo dành riêng cho trẻ em
Sốt thấp khớp có biến chứng van tim Bệnh hiểm nghèo dành riêng cho trẻ em
Bệnh Hemophilia thể nặng Bệnh hiểm nghèo dành riêng cho trẻ em

*Lưu ý:
Sản phẩm bổ trợ Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Chi Trả Nhiều Lần đi kèm sản phẩm chính :
* BHNT VITA – Sống Tự Tin
– 1 lần BIẾN CHỨNG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG: chi trả 25% số tiền bảo hiểm
– 1 lần BỆNH HIỂM NGHÈO DÀNH RIÊNG CHO TRẺ EM: chi 25% số tiền bảo hiểm
– 2 lần BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN ĐẦU: chi 25% số tiền bảo hiểm mỗi lần
– 2 lần BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN SAU: chi 100% số tiền bảo hiểm mỗi lần
* BHNT VITA – Sống Lạc Quan, VITA – Đầu Tư Như Ý, VITA – Cho Con
– 1 lần BIẾN CHỨNG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG: chi trả 25% số tiền bảo hiểm
– 1 lần BỆNH HIỂM NGHÈO DÀNH RIÊNG CHO TRẺ EM: chi 25% số tiền bảo hiểm
– 2 lần BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN ĐẦU: chi 25% số tiền bảo hiểm mỗi lần
– 5 lần BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN SAU: chi 100% số tiền bảo hiểm mỗi lần

Flash Sale