Danh Sách Hệ Thống Bảo Lãnh Viện Phí Generali (cập nhật ngày 30/06/2023)

VITA Sức Khỏe Vàng / Danh Sách Hệ Thống Bảo Lãnh Viện Phí Generali (cập nhật ngày 30/06/2023)

Sản Phẩm Phù Hợp

VITA - Sức Khỏe Vàng

Xem Ngay

*Lưu ý:
– Dịch vụ bảo lãnh viện phí áp dụng 24/7 (không bao gồm các ngày Lễ, Tết)
– Bảo lãnh viện phí không áp dụng đối với các trường hợp: đồng bảo hiểm, điều trị tai nạn, cấp cứu
– Một số Bệnh viện/phòng khám có thể đề nghị tạm ứng. BV/PK sẽ hoàn lại tiền tạm ứng khi khách hàng xuất viện nếu nhận được xác nhận bảo lãnh viện phí từ Generali.
– Một số Bệnh viện/Phòng khám có thu phí dịch vụ y tế khi thực hiện Bảo lãnh
– Không áp dụng bảo lãnh viện phí đối với các hợp đồng đang trong thời gian gia hạn đóng phí/tái tục hợp đồng

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ Phạm Vi Bảo Lãnh Thời Gian Tiếp Nhận GHI CHÚ