Làm thế nào để mua bảo hiểm nhân thọ?

Thẻ Bảo Hiểm VITA Sức Khỏe Vàng của Generali / Bảo Hiểm  / Làm thế nào để mua bảo hiểm nhân thọ?

Làm thế nào để mua bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ thể hiện vai trò kiểm soát và hạn chế tổn thất về kinh tế gia đình trước rủi ro. Nhiều khách hàng muốn tham gia vẫn bối rối chưa biết làm thế nào để mua. Sau đây Sức Khỏe Kim Cương sẽ hướng dẫn bạn mua bảo hiểm với 3 quy trình đờn giản:

1. Nhận tư vấn miễn phí

  • Nhận tư vấn miễn phí từ Tư vấn Tài chính của Generali
  • Cân nhắc lựa chọn và quyết định sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính
  • Xem và trao đổi về bảng minh họa quyền lợi sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu của riêng bạn

2. Hoàn thành thủ tục phát hành Hợp đồng

  • Điền thông tin hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Nộp các giấy tờ theo yêu cầu
  • Đóng phí bảo hiểm lần đầu (minh bạch và an toàn)
  • Khám sức khỏe tổng quát (Miễn chi phí khám nếu khách hàng không yêu cầu hủy hợp đồng/ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm)

3. Nhận hợp đồng bảo hiểm

  • Có 21 ngày cân nhắc để duy trì hợp đồng
  • Hoàn phí trong thời gian 21 ngày cân nhắc nếu bạn quyết định không duy trì hợp đồng
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale