Tóm Tắt Quy Trình Đóng Phí Bảo Hiểm Generali

Thẻ Bảo Hiểm VITA Sức Khỏe Vàng của Generali / Bảo Hiểm  / Tóm Tắt Quy Trình Đóng Phí Bảo Hiểm Generali

Tóm Tắt Quy Trình Đóng Phí Bảo Hiểm Generali

quy trinh dong phi bao hiem generali

Nhằm đồng hành, theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình đóng phí. Sức Khỏe Kim Cương gửi đến anh/chị/các bạn/quý khách hàng thông tin tóm tắt quy trình đóng phí bảo hiểm với các thông tin hữu ích về hành trình đóng phí mà khách hàng của Generali sẽ trải qua.

GIAI ĐOẠNTHÔNG BÁOHÌNH THỨC
Sắp đến hạn đóng phíThông báo sắp đến hạn đóng phí
• Ngày T-20
> ZNS/SMS/Email
> Trạng thái hợp đồng trên GenVita: “Đóng phí ngay”
Đến hạn đóng phíThông báo kỷ niệm Hợp đồng
• Ngày T
> ZNS/SMS
> Email (Bảng tổng hợp thông tin thường niên)
> Cuộc gọi chúc mừng kỷ niệm HĐ kết hợp nhắc phi (tất cả kênh phân phối)
Gia hạn đóng phíNhắc đóng phí
• Ngày T+30
> Cuộc gọi nhắc đối với các HĐ chưa nộp phí
> ZNS/SMS/Email
Sắp kết thúc gia hạn đóng phíNhắc đóng phí
• Ngày T+57
> SMS
Hết thời gian gia hạn đóng phíTình trạng HĐ sau thời gian gia hạn đóng phí
• Ngày T+60
> ZNS/SMS/Email
Đóng phí thành côngXác nhận đóng phí thành công> Sau khi đóng phí
• Email (khi đóng phí qua GenVita)
> Sau khi HĐ được cập nhật phí
• SMS
• GenVita cập nhật trạng thái hợp đồng “Hiệu lực”
Khôi phục hiệu lực hợp đồng (nếu có)Khôi phục hiệu lực HĐ
• Ngày T+60-90
> Cuộc gọi tư vấn khôi phục hiệu lực HĐ
Tóm Tắt Quy Trình Đóng Phí Bảo Hiểm Generali

Hi vọng mang lại trải nghiệm đóng phí mượt mà đến anh/chị/các bạn/quý khách hàng. Chúc anh/chị/các bạn/quý khách hàng một ngày thật nhiều năng lượng và niềm vui.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale