BẢO HIỂM SỨC KHỎE ƯU VIỆT

VITA - Sống Như Ý

Phạm vi bảo vệ
Hỗ trợ viện phí tại hệ thống bệnh viện bảo lãnh viện phí trải rộng trên toàn quốc
Mức phí hợp lý
Mức phí chỉ từ 2.415.000 đồng cho quyền lợi bảo vệ lên đến 400 triệu đồng
Tuổi tham gia
Phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ 15 ngày tuổi đến 59 tuổi

[wpb-pcf-button text=”Nhận tư vấn”]

BẢO HIỂM SỨC KHỎE ƯU VIỆT

VITA - Sống Như Ý

Phạm vi bảo vệ
Hỗ trợ viện phí tại hệ thống bệnh viện bảo lãnh viện phí trải rộng trên toàn quốc
Mức phí hợp lý
Mức phí chỉ từ 2.415.000 đồng cho quyền lợi bảo vệ lên đến 400 triệu đồng
Tuổi tham gia
Phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ 15 ngày tuổi đến 59 tuổi

[wpb-pcf-button text=”Nhận tư vấn”]

Các gói dành cho bạn

Quyền lợi điều trị nội trú(Số tiền chi trả tối đa)
Chi phí giường(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
Chi phí điều trị nội trú(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
Chi phí Phẫu thuật(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
Chi phí Phẫu thuật trong ngày(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
Chi phí điều trị ngoại trú(Số tiền chi trả tối đa)
Chi phí điều trị ngoại trú(tối đa cho mỗi lần khám)
*Chi phí tùy thuộc vào độ tuổi

Gói 50 triệu

Quyền lợi điều trị nội trú(Số tiền chi trả tối đa)
50.000.000 ₫
Chi phí giường(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
500.000 ₫
Chi phí điều trị nội trú(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
5.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
10.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật trong ngày(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
5.000.000 ₫
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
5.000.000 ₫
Chi phí điều trị ngoại trú(Số tiền chi trả tối đa)
2.500.000 ₫
Chi phí điều trị ngoại trú(tối đa cho mỗi lần khám)
250.000 ₫
*Chi phí tùy thuộc vào độ tuổi
PHÍ TỪ 745.000 đ/năm

Gói 100 triệu

Quyền lợi điều trị nội trú(Số tiền chi trả tối đa)
100.000.000 ₫
Chi phí giường(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
1.000.000 ₫
Chi phí điều trị nội trú(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
10.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
20.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật trong ngày(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
10.000.000 ₫
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
10.000.000 ₫
Chi phí điều trị ngoại trú(Số tiền chi trả tối đa)
5.000.000 ₫
Chi phí điều trị ngoại trú(tối đa cho mỗi lần khám)
500.000 ₫
*Chi phí tùy thuộc vào độ tuổi
PHÍ TỪ 1.160.000 đ/năm

Gói 200 triệu

Quyền lợi điều trị nội trú(Số tiền chi trả tối đa)
200.000.000 ₫
Chi phí giường(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
2.000.000 ₫
Chi phí điều trị nội trú(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
20.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
40.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật trong ngày(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
20.000.000 ₫
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
20.000.000 ₫
Chi phí điều trị ngoại trú(Số tiền chi trả tối đa)
10.000.000 ₫
Chi phí điều trị ngoại trú(tối đa cho mỗi lần khám)
1.000.000 ₫
*Chi phí tùy thuộc vào độ tuổi
PHÍ TỪ 1.772.000 đ/năm

Gói 300 triệu

Quyền lợi điều trị nội trú(Số tiền chi trả tối đa)
300.000.000 ₫
Chi phí giường(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
3.000.000 ₫
Chi phí điều trị nội trú(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
30.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
60.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật trong ngày(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
30.000.000 ₫
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
30.000.000 ₫
Chi phí điều trị ngoại trú(Số tiền chi trả tối đa)
Không áp dụng
Chi phí điều trị ngoại trú(tối đa cho mỗi lần khám)
Không áp dụng
*Chi phí tùy thuộc vào độ tuổi
PHÍ TỪ 2.152.000 đ/năm

Gói 400 triệu

Quyền lợi điều trị nội trú(Số tiền chi trả tối đa)
400.000.000 ₫
Chi phí giường(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
4.000.000 ₫
Chi phí điều trị nội trú(tối đa cho mỗi ngày Nằm viện)
40.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
80.000.000 ₫
Chi phí Phẫu thuật trong ngày(tối đa cho mỗi lần Phẫu thuật)
40.000.000 ₫
Chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày(tối đa cho toàn bộ thời hạn hợp đồng)
40.000.000 ₫
Chi phí điều trị ngoại trú(Số tiền chi trả tối đa)
Không áp dụng
Chi phí điều trị ngoại trú(tối đa cho mỗi lần khám)
Không áp dụng
*Chi phí tùy thuộc vào độ tuổi
PHÍ TỪ 2.415.000 đ/năm

Phạm vi địa lý được bảo hiểm là Việt Nam

Làm thế nào để có VITA - Sống Như Ý?

Mua Online

1. Nhấn nút Mua Ngay bên dưới và mua ở trang chính chủ của Generali Việt Nam.

2. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý: Nhập Mã Giới Thiệu và kiểm tra Người giới thiệu là Phạm Thành Nhân để Nhân có thể hỗ trợ bạn.

Mua Ngay

Khuyết điểm của VITA - Sống Như Ý

Phí mất đi hàng năm
Không tự gia hạn hàng năm. Hết hạn phải mua online mới và tính lại thời gian chờ
Thẩm định lại sức khỏe hàng năm

    NHẬN BẢNG MINH HỌA

    ZaloMessenger

    Để lại thông tin để nhận bảng minh họa qua email:


    Flash Sale