Bạn có biết Bảo Hiểm Thai Sản tốt nhất là Bảo Hiểm Xã Hội?

Tham gia Bảo Hiểm Thai Sản Tư Nhân phải qua thời gian chờ mới được chi trả. Chuyện sinh con có thể chủ động mà bạn còn cần Bảo Hiểm. Vậy những rủi ro không thể lường trước trong cuộc sống như: Tai Nạn, Bệnh Hiểm Nghèo, Mất Khả Năng Lao Động,... bạn đã có quỹ dự phòng chưa? Bảo Hiểm Thai Sản do Generali phát hành thời gian chờ chỉ 270 ngày. BÁC SĨ CẢNH BÁO 4 VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG THAI KỲ

Chi tiết quyền lợi Thai Sản

Chương trình BH

Phạm vi địa lý được BH
Hạn mức hàng năm của quyền lợi thai sản
Tỷ lệ đồng chi trả
Phạm vi bảo hiểm
Chi phí khám thai/Năm hợp đồng
Viện phí sinh con hoặc điều trị biến chứng thai sản
1. Tiền giường và phòng/Ngày nằm viện – Điều trị trong nước
   Tiền giường và phòng – Điều trị tại nước ngoài
2. Chi phí Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng)
3. Các chi phí chăm sóc thai sản khác

Tiêu Chuẩn

Phạm vi địa lý được BH
Việt Nam
Hạn mức hàng năm của quyền lợi thai sản
20 triệu
Tỷ lệ đồng chi trả
20 %
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
Chi phí khám thai/Năm hợp đồng
1,5 triệu
Viện phí sinh con hoặc điều trị biến chứng thai sản
1. Tiền giường và phòng/Ngày nằm viện – Điều trị trong nước
1,5 triệu
   Tiền giường và phòng – Điều trị tại nước ngoài
Không áp dụng
2. Chi phí Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng)
Theo Chi phí y tế thực tế
3. Các chi phí chăm sóc thai sản khác
Theo Chi phí y tế thực tế

Cao Cấp

Phạm vi địa lý được BH
Việt Nam
Hạn mức hàng năm của quyền lợi thai sản
30 triệu
Tỷ lệ đồng chi trả
20 %
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
Chi phí khám thai/Năm hợp đồng
1,5 triệu
Viện phí sinh con hoặc điều trị biến chứng thai sản
1. Tiền giường và phòng/Ngày nằm viện – Điều trị trong nước
3 triệu
   Tiền giường và phòng – Điều trị tại nước ngoài
Không áp dụng
2. Chi phí Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng)
Theo Chi phí y tế thực tế
3. Các chi phí chăm sóc thai sản khác
Theo Chi phí y tế thực tế

V.I.P

Phạm vi địa lý được BH
Việt Nam
Hạn mức hàng năm của quyền lợi thai sản
50 triệu
Tỷ lệ đồng chi trả
0 %
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
Chi phí khám thai/Năm hợp đồng
2,5 triệu
Viện phí sinh con hoặc điều trị biến chứng thai sản
1. Tiền giường và phòng/Ngày nằm viện – Điều trị trong nước
6 triệu
   Tiền giường và phòng – Điều trị tại nước ngoài
Không áp dụng
2. Chi phí Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng)
Theo Chi phí y tế thực tế
3. Các chi phí chăm sóc thai sản khác
Theo Chi phí y tế thực tế

Kim Cương

Phạm vi địa lý được BH
Toàn cầu
Hạn mức hàng năm của quyền lợi thai sản
100 triệu
Tỷ lệ đồng chi trả
0 %
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn phụ
Chi phí khám thai/Năm hợp đồng
5 triệu
Viện phí sinh con hoặc điều trị biến chứng thai sản
1. Tiền giường và phòng/Ngày nằm viện – Điều trị trong nước
12 triệu
   Tiền giường và phòng – Điều trị tại nước ngoài
Theo Chi phí y tế thực tế (tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng)
2. Chi phí Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng)
Theo Chi phí y tế thực tế
3. Các chi phí chăm sóc thai sản khác
Theo Chi phí y tế thực tế

Hãy Tham Gia Bảo Hiểm Ngay Hôm Nay Để Phòng Ngừa Mọi Rủi Ro

Chi trả 100% viện phí Toàn Quốc, Quốc Tế
Được bảo hiểm ngay khi làm hồ sơ
Phí chỉ từ 17.000 - 37.000đ/ngày
BH thai sản tại BV Q.Tế với chỉ 270 ngày chờ
Cả gia đình trong 1 hợp đồng

    NHẬN BẢNG MINH HỌA

    ZaloMessenger

    Để lại thông tin để nhận bảng minh họa qua email:


    Flash Sale