Chi trả khách trấn thương gãy xương chày do chơi thể thao

Sức Khỏe Kim Cương / Chi Trả  / Chi trả khách trấn thương gãy xương chày do chơi thể thao

Chi trả khách trấn thương gãy xương chày do chơi thể thao

KH tham gia sản phẩm: VITA – ĐẦU TƯ NHƯ Ý – LỰA CHỌN BẢO VỆ 200

  • Tham gia: 09/05/2022
  • Quyền lợi: BH chính 1.000.000.000 VNĐ
  • BH tử vong và thương tật do tai nạn: 1.000.000.000 VNĐ
  • BH bệnh hiểm nghèo: 1.000.000.000 VNĐ
  • VITA – sức khoẻ vàng: Nội trú + Ngoại trú VIP
  • Miễn đóng phí BHN

=> Tổng phí BH hàng năm: 77.890.000 VNĐ

Khách hàng được chi trả tổng số tiền là 62.059.900 VNĐ. Số tiền 6.762.174 VNĐ không chi trả do:

  • Chi phí vận chuyển nội địa 2.000.000 VNĐ không thỏa định nghĩa vận chuyển cấp cứu
  • Chi phí nẹp gối 369.999 VNĐ không thuộc phạm vi bảo hiểm
  • Chi phí chênh lệch 8.392.175 VNĐ của lần khám vào ngày 19/05/2023 do chi phí này đã chi trả tối đa Giời Hạn Phụ theo quy định trong Bảng Chi tiết quyền lợi bảo hiểm là 4.000.000/ lần khám

=> hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tực hiệu lực

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale