Chi trả đứt dây chằng trong khi chơi thể thao

Sức Khỏe Kim Cương / Chi Trả  / Chi trả đứt dây chằng trong khi chơi thể thao

Chi trả đứt dây chằng trong khi chơi thể thao

Một ca chi trả trong tháng 4/2023:

“Generali rất tiếc không thể chi trả cho chi phí tóm tắt bệnh án 150.000 đồng do không thuộc phạm vi bảo hiểm”

“Generali rất tiếc không thể chi trả cho chi phí tóm tắt bệnh án 150.000 đồng do không thuộc phạm vi bảo hiểm”

Khách hàng chấn thương đứt dây chằng do chơi thể thao phải phẫu thuật gấp.

Khách chọn bệnh viện dịch vụ để tiến hành mổ ngay.

Ngày16 nhập viện mổ

Ngày 17 xuất viện

Ngày 19 Generali chấp thuận chi trả 15.977.400/ số tiền yêu cầu chi trả 16.127.373

Hỗ trợ khách claim
Up hình chụp chứng từ qua app

Chiếc thẻ sức khoẻ quyền lực! 100% KHÔNG ĐỐI THỦ!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale