Quỹ dự phòng chăm sóc y tế cho CON!

Sức Khỏe Kim Cương / Chi Trả  / Quỹ dự phòng chăm sóc y tế cho CON!

Quỹ dự phòng chăm sóc y tế cho CON!

Chẳng bao giờ hối hận

Em bé gái cắt Amidam hơn 36 triệu, nếu không có bảo hiểm sẽ bay màu mấy tháng lương của Mẹ

1. Bảo hiểm Y TẾ nhà nước trả 1tr461k

2. Thẻ Sức Khoẻ Cao Cấp Generali trả 31tr747k

3. Mẹ “tự trả” 559k

Ôi thở phào nhẹ nhõm, có Bảo Hiểm Kép may ghê, bộ đôi BHYT & THẺ SỨC KHOẺ TƯ NHÂN ?

Ba mẹ tham gia nhanh cái thẻ Sức khoẻ cho bé đi nào, phí tiết kiệm từ 1 tr iệu/ tháng

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale