KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ Ở SINGAPORE, GENERALI CHI TRẢ

Thẻ Bảo Hiểm VITA Sức Khỏe Vàng của Generali / Bảo Hiểm  / KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ Ở SINGAPORE, GENERALI CHI TRẢ

KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ Ở SINGAPORE, GENERALI CHI TRẢ

????

3 ngày nằm viện hết 396 triệu, có BH đỡ biết dường nào

Thẻ Cao Cấp do Generali phát hạn mức 650 triệu/ năm và sử dụng toàn cầu (ngoại trừ Hoa Kỳ)

Chi tiết nội trú – ngoại trú thẻ CAO CẤP

Phí thẻ CAO CẤP từ 4 triệu/ năm chi trả gần 396triệu

Chi tiết liên hệ 0987466822 (Nhân) để tìm hiểu chi tiết nhé.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale