Những điểm duy nhất chỉ có ở sản phẩm của Generali

Bảo Hiểm Generali / Bảo Hiểm  / Những điểm duy nhất chỉ có ở sản phẩm của Generali

Những điểm duy nhất chỉ có ở sản phẩm của Generali

1. Duy nhất Bảo Hiểm Nhân Thọ vẫn chi trả cho hợp đồng mất hiệu lực trong 24 tháng

điều khoản VITA – Sống Tự Tin

2. Duy nhất BH sức khỏe cam kết trong hợp đồng đến 85 tuổi và chỉ thẩm định sức khỏe 1 lần

điều khoản VITA – Sức Khỏe Vàng phiên bản 3 (phiên bản 2022)

3. Duy nhất BH Bệnh Hiểm Nghèo chi trả lên đến 600% mệnh giá bảo vệ

Bảng Minh họa Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần

25% Bệnh Hiểm Nghèo dành cho trẻ em
25% Biến chứng tiểu đường
50% Bệnh Hiểm Nghèo giai đoạn đầu (tối đa 2 lần – mỗi lần 25%)
500% Bệnh Hiểm Nghèo giai đoạn sau (tối đa 5 lần cho năm nhóm bệnh – mồi lần 100%)
=> 600% mệnh giá bảo vệ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.