Té trong nhà tắm

Sức Khỏe Kim Cương / Chi Trả  / Té trong nhà tắm

Té trong nhà tắm

Té trong nhà tắm

(chi trả hơn 15 triệu do té ngã tại nhà)

Khách trượt chân té trong nhà tắm, va đập mạnh làm kính nhà nhà tắm bể nát, chém đứt mạch/gân ở tay. Bác sĩ đã phẫu thuật nối lại các mạch…

Generali Vietnam chi trả chi phí phẫu thuật, nằm viện, thuốc, giường bệnh… hơn 15 triệu.

Tư vấn hỗ trợ bổ sung thêm 2 hóa đơn còn thiếu, để khách được chi trả đầy đủ các quyền lợi.

Cảm ơn Generali Vietnam đã đồng hành

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Flash Sale